ΕΡΓΑ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργα / Συνεργάτες

Επενδύουμε στην ποιότητα και στις δυνατές συνεργασίες

Τα έργα μας μιλάνε για εμάς και οι ικανοποιημένοι συνεργάτες μας αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για την Biactive Spa Concept.

Συνεργασία Biactive και Treellium

Η Biactive Α.Ε. έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με την Treellium Ι.Κ.Ε., εταιρεία που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για Project Budgeting & Consulting (Σχεδιασμό Προϋπολογισμού & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), Operational Design (Επιχειρησιακό Σχεδιασμό) και Procurement Management (Διαχείριση Προμηθειών).

Η Biactive Spa Concept και η Treellium ενώνουν δυνάμεις, εμπειρία και γνώση με κύριο στόχο να προσφέρουν turnkey solutions, (λύσεις “με το κλειδί στο χέρι”) στον επενδυτή που επιθυμεί να δημιουργήσει έναν χώρο ευεξίας, κορυφαίων προδιαγραφών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Με μεγάλη δραστηριότητα σε ξενοδοχειακά και κτιριακά Project, η Treellium αναλύει τις ανάγκες του επενδυτή και προχωρά στην μελέτη προϋπολογισμού της κατασκευής και του εξοπλισμού καθώς και στην διαχείριση προμηθειών, υλοποιώντας το project. Η εταιρεία επιβλέπει το έργο σε κάθε φάση και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και συνεργασίες έως την ολοκλήρωση και την παράδοση του στον πελάτη.

Biactive Spa Concept – 28 χρόνια συνεχούς πορείας

Από το 1992, εργαζόμαστε µε πρόγραμμα, συνέπεια και αφοσίωση στον χώρο του spa και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις των πελατών µας, ώστε να είναι υγιείς και κερδοφόρες.