ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση

Με τη σωστή εκπαίδευση επιτυγχάνεται η καλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων

Το ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά για επιχειρήσεις Spa αποτελεί ένα σημαντικότατο κεφάλαιο για τη επιτυχία και οι επιχείρησες οφείλουν να επενδύσουν σωστά και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το προσωπικό τους.

Η Biactive Spa Concept, με μεγάλη πείρα στον χώρο του Spa στην Ελλάδα, αναλαμβάνει όλες τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού
  • Επιλογή spa manager
  • Περιγραφή αρμοδιοτήτων – καθηκόντων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην λειτουργία του εξοπλισμού
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε εφαρμογές προϊόντων και εξειδικευμένων θεραπειών (πρωτόκολλα περιποιήσεων) και σε προϊόντα μεταπώλησης
  • Εποπτεία καθοδήγηση και έλεγχο για την επιτυχή διαχείριση του χώρου
  • Pre-opening day to day operating
  • Γενικό management