ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SPA

Διαχείριση Spa

Η σωστή διαχείριση είναι το Α και το Ω της επιτυχίας

Για να μπορέσει ένα Spa να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες, να έχει ικανοποιημένους κι ευχαριστημένους πελάτες και κατά συνέπεια να είναι κερδοφόρο και με καλό όνομα, θα πρέπει να έχει σωστή διαχείριση. Οι πελάτες μας και τα έργα μας είναι οι πρεσβευτές μας!

Στη Biactive Spa Concept λειτουργούμε με  υψηλές διεθνείς προδιαγραφές, επενδύουμε στη διαρκή ανανέωση και βελτιστοποίηση  του εξοπλισμού μας και στην εκπαίδευση και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Στόχος μας είναι να είμαστε πάντα ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες και ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται παγκοσμίως και να τα παρέχουμε στην Ελληνική αγορά.

Εξειδικευμένο προσωπικό της Biactive Spa Concept αναλαμβάνει:

  • Γενικό management
  • Εποπτεία, καθοδήγηση και έλεγχο
  • Consulting
  • Spa Marketing
  • Εσωτερικό marketing
  • Pro-opening υποστήριξη
  • Καθορισμό ροής
  • Δημιουργία menu θεραπειών

Η Biactive Spa Concept  διαθέτει επίσης σύμβουλο για στρατηγική ανάπτυξης Ιαματικών Πηγών – Θερμαλισμού.